กิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติ
SOMDUL EXPERIENCE

สมดุล | Workshop

กิจกรรมท่องเที่ยวและเรียนรู้จากธรรมชาติ

การเรียนรู้ผ่านการศึกษาภาคปฏิบัติในกิจกรรมWorkshop ต่างๆ
และถ่ายทอดวิถีชีวิตองค์ความรู้ของศาสตร์วนเกษตร เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ที่เราเรียกมันว่า

“ความสุขอย่างยั่งยืน”

Somdul Agroforesty

Somdul’s water activity

(5-10 คน) กิจกรรมทางน้ำ เรียบริมแม่น้ำแม่กลอง

Somdul Agroforesty

Natural colour by Sand

(8-15 คน) สัมผัสการใช้สีธรรมชาติจากวัสดุธรรมชาติปราศจากสารเคมี

ดูนก อัมพวา
Somdul Agroforesty

Bird watching by Baimai

(10-15 คน) กิจกรรมดูนกศึกษาธรรมชาติรอบสวนสมดุล

Somdul Agroforesty

Agroforestry Home

(10-15 คน) เรียนรู้การทำเกษตรแบบวนเกษตร และประโยชน์ของการอยู่ร่วมกับป่า

Somdul Agroforesty

Advance Cupping

(10-12 คน) การชิมและประเมินกาแฟสู่การเป็นนักประเมินกาแฟมืออาชีพ

เลี้ยงผึ้งชันโรง
Somdul Agroforesty

Advance Bee keeping

(10-30 คน) การเลี้ยงผึ้งแบบเข้มข้น สำหรับผู้ต้องการเลี้ยงผึ้งแบบจริงจัง

Somdul Agroforesty

Basic Cupping

(10-12 คน) การชิมและประเมินกาแฟเบื้องต้น

ร้านกาแฟอัมพวา
Somdul Agroforesty

Home Brewing

(6 คน) เรียนรู้การชงกาแฟแบบง่ายๆ สามารถนำไปปรับใช้ที่บ้าน

Somdul Agroforesty

Basic Honey sensory

(6-12 คน) เรียนรู้ความแตกต่างของผึ้งและน้ำผึ้งชนิดต่างๆ ผ่านการชิมขั้นพื้นฐาน รับรู้และเข้าใจประโยชน์ของน้ำผึ้งจากผึ้งพื้นเมืองที่มาพร้อมกับความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ

Somdul Agroforesty

Chicken 101

(6-12 คน) เรียนรู้การเลี้ยงไก่ในครัวเรือน รู้จักไก่ไข่อินทรีย์และความแตกต่างที่สัมผัสได้

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร อัมพวา สมุทรสงคราม
Somdul Agroforesty

Organic salad 101

(6-12คน) การปลูกผักสลัดอินทรีย์ขั้นพื้นฐาน สู่การพึ่งพาตนเองที่มากขึ้น

Somdul Agroforesty

Bee keeping101

(6-12คน) รู้จักผึ้งพื้นเมืองไทย ความสำคัญของผึ้งระบบนิเวศ ความแตกต่างของน้ำผึ้ง และการเลี้ยงผึ้งเบื้องต้น

จัดสัมมนา ที่สมดุล อัมพวา
Somdul Agroforesty

Food safety through sustainable production & consumption

(10-30คน) เรียนรู้ความสำคัญในการรับรู้ที่มาที่ไปของวัตถุดิบอาหารที่ปลอดภัยทั้งในระยะสั้นและยาวผ่านการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน

Somdul Agroforesty

Somdul Waste management

(10-30คน) การจัดการขยะตามแบบฉบับของสมดุลที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

ติดต่อเรา