“Relief Zone” – ปรับ mood & tone คุณให้ดีขึ้นได้ทุกช่วงเวลา

ที่แห่งนี้ก็เยียวยาทุกท่านได้ด้วยบริบทของพื้นที่เอง พื้นที่ที่คุณจะถูกเว้นจากมลภาวะ สารพิษ แล้วเสพแต่สิ่งดีๆ อากาศดีๆ เข้าไปในร่างกายทั้งอุปโภค และบริโภค

สมดุลกับวนเกษตร

สมดุล” มีหัวใจสำคัญ 3 สิ่งด้วยกัน นั่นก็คือ ธรรมชาติ สุขภาพ และการพึ่งพาตัวเอง ใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติให้มากที่สุด

Somdul Story V.2

ในพื้นที่ป่ากว่า 10 ไร่ ไม่ไกลจากตลาดน้ำอัมพวา

บริการ อาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปในโซนคาเฟ่, การเรียนรู้ผ่านการศึกษาภาคปฏิบัติในกิจกรรมWorkshop ต่างๆ

Somdul Café Story

somdul affogato

เราไม่กล้าการันตีกับใครหรอก ว่าวิถีที่เราทำคือความ “สมดุล” จริงๆ ไหม แต่เรายังยืนยันคำเดิมนะว่า “เราอยากเล่าความ “Somdul” ของเรา” ให้ทุกคนฟัง

จุดเริ่มต้นสมดุล…

เรียนรู้การทำนา บ้านสวนออนซอน

“สมดุล” เป็นเพียงคำสรุปสั้นๆ ของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำ เริ่มต้นมาจากแค่การอยากทำงานอนุรักษ์ที่เรารักในแบบที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้