เรียนรู้วิธีการจัดการขยะด้วยกันในงาน อัมพวาน่ารักษ์ ณ บริเวณศาลาคู่ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์

มาเริ่มเรียนรู้วิธีการจัดการขยะด้วยกันในงาน “อัมพวาน่ารักษ์” รักษ์ครั้งแรกมันแยกกันยาก แต่ถ้ารักษ์ (อัมพวา) มากๆ ต้องช่วยกันแยกนะ

มินิทริปเส้นทางอาหารปลอดภัย From Farm to Table ณ สมดุล อาโกฟอเรสทรี่ โฮม

รับจัดสัมมนา ดูงาน ด้านสิ่งแวดล้อม อัมพวา สมุทรสงคราม

ผึ้งจิ๋วนำทางในการศึกษาธรรมชาติ หาแหล่งอาหารภายในสวนวนเกษตร ที่มาของอาหารปลอดภัย และความเชื่อมโยงของระบบนิเวศต่อแหล่งอาหาร ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อความยั่งยืนทางอาหารและสิ่งแวดล้อม