ท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ กับ TOCA x Somdul

ท่องเที่ยววิถีอินทรีย์  “Organic Tourism” ร่วมกับ ”สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย – TOCA” และ “สวนมะม่วงหาวมะนาวโห่ สิริสมปอง ฟาร์มแอนด์ คาเฟ่” เพื่อชูวิถีการดำเนินชีวิตแบบอินทรีย์ ที่ดีต่อสุขภาพทุกท่านอยู่แล้ว ยังดีต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างการอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศอย่างยั่งยืน