ของขวัญแด่ผู้เข้าใจ

Biodiversity (ไบโอไดเวอร์ซิตี้) คือความหลายหลายทางชีวภาพ เป็นสิ่งที่มีอยู่ในระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเราชาวสมดุลยึดมั่นและจริงจังกับมันมาโดยตลอด เราพยายามจะสร้างระบบนิเวศให้สมบูรณ์มากขึ้น และคงไว้ซึ่งความหลายหลายที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมดั้งเดิม

Are we right for you? มาดูกันว่าเรามอง, คิด อะไรกันอยู่😊

เรามักจะมีความสุขเสมอเมื่อพบผู้คนหลากหลายที่มาเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ หรือตั้งใจมาสัมผัสความเป็นสมดุลของเรา โดยที่มีความเข้าใจในเจตนารมณ์ของเราเป็นอย่างมาก เราจึงอยากขอมอบContentนี้เพื่อให้ใครที่เคยมาได้เข้าใจเรายิ่งขึ้น ให้คนที่ยังไม่เคยมาเยี่ยมชมได้เข้าใจ และให้ผู้ที่อยากทำความรู้จักเป็นเพื่อนเราในอนาคตได้มีโอกาสเลือกว่า “เรา” นั้น “เหมาะ” กับความต้องการของคุณหรือไม่ และด้านใดบ้าง

Relief meal

ความสมดุลยังคงมีอยู่ และมื้ออาหารของเราจะยังคง “Relief” คุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ความตั้งใจดีๆ ความปรารถนาดีๆ เราอยากส่งมอบไปให้ และจุดไฟแห่งการConcern เรื่องสิ่งแวดล้อมไปให้อีกด้วยนะครับ

สมดุลกับวนเกษตร

สมดุล” มีหัวใจสำคัญ 3 สิ่งด้วยกัน นั่นก็คือ ธรรมชาติ สุขภาพ และการพึ่งพาตัวเอง ใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติให้มากที่สุด