SDGs, BCG model, ESG ตัวย่อเหล่ามีเพื่ออะไร และเรื่องราวเบื้องหลังที่ไม่ควรมองข้าม 

ถ้าคุณเข้าใจเบื้องหลังของคำเหล่านี้ คุณจะนำมาปรับใช้ได้ และมันจะทำให้ชีวิตหรือธุรกิจของคุณดีขึ้นอย่าง “ยั่งยืน” ทันทีหละ! คำถามที่ตามมาคือจะทำได้อย่างไร วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวเบื้องหลังให้ฟังกัน

ไขข้อสงสัย BCG model คืออะไร.. คุณอาจทำอยู่แล้วก็ได้โดยไม่รู้ตัว

หลายๆ คนคงเคยเห็นโมเดลนี้ผ่านหูผ่านตาอยู่บ่อยครั้ง หรือแม้กระทั่งอ่านบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้ว แต่หากยังไม่เข้าใจแน่ชัดว่า BCG model คืออะไร บทความนี้จะช่วยไขข้อสงสัยให้ครับ