Somdul Café Story

somdul affogato

เราไม่กล้าการันตีกับใครหรอก ว่าวิถีที่เราทำคือความ “สมดุล” จริงๆ ไหม แต่เรายังยืนยันคำเดิมนะว่า “เราอยากเล่าความ “Somdul” ของเรา” ให้ทุกคนฟัง