School Salon 2022 Trip

ในมุมของผู้บริโภคกาแฟทั่วๆไป เรามักจะได้เห็นภาพอุตสาหกรรมกาแฟชัดยิ่งขึ้นในช่วงสิ้นปีไปจนถึงช่วงต้นปี ที่เราจะเริ่มเห็นการเริ่มเก็บผลผลิต ไปจนถึงการทำ Process ต่างๆ เรียกได้ว่า ใช้พลังและความตั้งใจมหาศาลมาก กว่าจะผ่านช่วงเวลา สภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนต่างๆ จนได้กาแฟสักจิบในแก้วของคุณ แต่จริงๆ แล้ว มันยังมีอีกหลายกิจกรรมอีกมากครับ ที่คอกาแฟหลายๆ ท่านอาจจะไม่ได้มีโอกาสไปสัมผัสด้วยตัวเอง

Somdul Is All Around

นี่คือพื้นที่ของการแบ่งปันเรื่องราวการเดินทางไปยังที่ต่างๆ ที่เราได้ไปสังเกตการณ์ ศึกษาหาความรู้ และแลกเปลี่ยนเรื่องราวดีๆ เพื่อนำมาต่อยอดในการสร้างจิตสำนึก ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ในสไตล์ของพวกเราชาว “สมดุล” ที่เน้นความเป็นกันเอง ง่ายแก่การเข้าใจ และมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ แต่ครื้นเครงตลอดทั้งการเดินทางแน่นอนคือ “ความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”