เรียนรู้วิธีการจัดการขยะด้วยกันในงาน อัมพวาน่ารักษ์ ณ บริเวณศาลาคู่ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์

มาเริ่มเรียนรู้วิธีการจัดการขยะด้วยกันในงาน “อัมพวาน่ารักษ์” รักษ์ครั้งแรกมันแยกกันยาก แต่ถ้ารักษ์ (อัมพวา) มากๆ ต้องช่วยกันแยกนะ