ของขวัญแด่ผู้เข้าใจ

Biodiversity (ไบโอไดเวอร์ซิตี้) คือความหลายหลายทางชีวภาพ เป็นสิ่งที่มีอยู่ในระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเราชาวสมดุลยึดมั่นและจริงจังกับมันมาโดยตลอด เราพยายามจะสร้างระบบนิเวศให้สมบูรณ์มากขึ้น และคงไว้ซึ่งความหลายหลายที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมดั้งเดิม

สมดุลกับวนเกษตร

สมดุล” มีหัวใจสำคัญ 3 สิ่งด้วยกัน นั่นก็คือ ธรรมชาติ สุขภาพ และการพึ่งพาตัวเอง ใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติให้มากที่สุด

Somdul Story V.2

ในพื้นที่ป่ากว่า 10 ไร่ ไม่ไกลจากตลาดน้ำอัมพวา

บริการ อาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปในโซนคาเฟ่, การเรียนรู้ผ่านการศึกษาภาคปฏิบัติในกิจกรรมWorkshop ต่างๆ

Somdul Café Story

somdul affogato

เราไม่กล้าการันตีกับใครหรอก ว่าวิถีที่เราทำคือความ “สมดุล” จริงๆ ไหม แต่เรายังยืนยันคำเดิมนะว่า “เราอยากเล่าความ “Somdul” ของเรา” ให้ทุกคนฟัง