School Salon 2022 Trip

ในมุมของผู้บริโภคกาแฟทั่วๆไป เรามักจะได้เห็นภาพอุตสาหกรรมกาแฟชัดยิ่งขึ้นในช่วงสิ้นปีไปจนถึงช่วงต้นปี ที่เราจะเริ่มเห็นการเริ่มเก็บผลผลิต ไปจนถึงการทำ Process ต่างๆ เรียกได้ว่า ใช้พลังและความตั้งใจมหาศาลมาก กว่าจะผ่านช่วงเวลา สภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนต่างๆ จนได้กาแฟสักจิบในแก้วของคุณ แต่จริงๆ แล้ว มันยังมีอีกหลายกิจกรรมอีกมากครับ ที่คอกาแฟหลายๆ ท่านอาจจะไม่ได้มีโอกาสไปสัมผัสด้วยตัวเอง