เรียนรู้วิธีการจัดการขยะด้วยกันในงาน อัมพวาน่ารักษ์ ณ บริเวณศาลาคู่ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. สมดุลได้เข้าร่วมบรรยายกิจกรรม “อัมพวาน่ารักษ์” ณ บริเวณศาลาคู่ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ โดย อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ร่วมกับหอการค้าสมุทรสงคราม, เทศบาลตำบลอัมพวา และหน่วยงานเอกชนต่างๆ (โครงการ วน, SCGC, Lotus และ หอการค้าไทย)

โดยทางสมดุลเองได้ให้ความรู้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ด้านแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และการช่วยจัดการขยะด้วยแอพพลิเคชั่นคุ้มค่า, วิธีการจัดการขยะอาหารด้วยหนอนแมลงวันลาย, การคัดแยกขยะพลาสติกให้สามารถหมุนเวียนกลับมารีไซเคิลได้, การจัดการขยะพลาสติกที่รีไซเคิลไม่ได้และส่งไปเป็นเชื้อเพลิงทดแทน, และอธิบายในส่วนของการจัดการของเสียในสถานประกอบการด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนให้แก่นักเรียน ชุมชน และผู้ประกอบการ ตระหนักถึงการคัดแยกขยะ เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ และลดปริมาณขยะที่ลงสู่บ่อฝังกลบ พร้อมทั้งในงานได้มีกิจกรรมเชิญชวนทุกคนแยกขยะพลาสติกแห้งสะอาดจากที่บ้านและมาทิ้งที่เรา


Somdul B2B

บริการจัดสัมมนา ศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม วนเกษตร อาหารปลอดภัย 

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ