มินิทริปเส้นทางอาหารปลอดภัย From Farm to Table ณ สมดุล อาโกฟอเรสทรี่ โฮม

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา สสส ร่วมกับ CMO จัดกิจกรรมชวนผู้โชคดีจากนิทรรศการ #กินอะไรดี เข้าร่วมมินิทริปมาสัมผัสเส้นทางอาหารปลอดภัย From Farm to Table ณ สมดุล อาโกฟอเรสทรี่ โฮม สมุทรสงคราม โดยคุณเอี่ยม คุณไอซ์ และทีมสมดุล ให้การต้อนรับพร้อมแนะนำสถานที่ตลอดจนบรรยายในหัวข้อ Bee Routing ให้ชันโรง ผึ้งจิ๋วนำทางศึกษาธรรมชาติ ศึกษาความเชื่อมโยงของระบบนิเวศต่อแหล่งอาหารและแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อความยั่งยืนของอาหารและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้ร่วมกิจกรรมมากมายอาทิ ศึกษาระบบนิเวศในสวนวนเกษตร ชมท้องร่องสวนผลไม้ อันเป็นเสน่ห์ของการเกษตรในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ให้อาหารและเก็บไข่ไก่อินทรีย์ ชมแปลงปลูกผักสลัดอินทรีย์ ซึ่งปลูกจากดินและบำรุงจากปุ๋ยที่เกิดจากการจัดการขยะภายในพื้นที่ของร้านสมดุล กิจกรรมชิมน้ำผึ้งชันโรง แมลงในกลุ่มเดียวกับผึ้งแต่ไม่มีเหล็กใน ซึ่งมีบทบาทในฐานะเเมลงผสมเกษตรที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศป่าไม้และนิเวศเกษตร ตลาดจนได้สัมผัสธรรมชาติจากพืชพันธุ์นานาชนิดโดยรอบพื้นที่ สวนสมุนไพร พืชผักสวนครัวต่างๆ และยังได้ร่วมรับประทานอาหารเมนูอร่อยๆจากวัตถุดิบอินทรีย์ของสมดุลอีกด้วย


Somdul B2B

บริการจัดสัมมนา ศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม วนเกษตร อาหารปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ