เรื่องเล่าจากมื้ออาหาร

กิจกรรมศึกษาดูงาน

เรื่องเล่าจากมื้ออาหาร

กิจกรรมเรื่องเล่าจากมื้ออาหาร

  • ผลกระทบของการผลิตอาหารที่อาจมีมากกว่าที่คุณคิด
  • ทำความรู้จักที่มาที่ไปของอาหารที่อยู่ตรงหน้า จากวัตถุดิบที่ปลอดภัยต่อทั้งผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
  • เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการผลิตวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพจากเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ส่งต่อสู่การบริโภคอย่างยั่งยืนผ่านอาหารที่ปรุงด้วยความตั้งใจ

 

สิ่งที่ได้รับ:

  • อาหารที่ทำจากวัตถุดิบที่มีที่มาที่ไป เชื่อมโยงจากจานไปสู่เกษตรกรทั้งในสมดุลและเครือข่ายที่ได้รับความไว้วางใจ
  • รู้จักแหล่งที่ปลูกและความตั้งใจของเกษตรกร รวมถึงผลกระทบเชิงบวกในการผลิตอาหารอย่างยั่นยืน
  • อิ่มท้อง อิ่มใจ

กิจกรรมอื่นๆ