Bee amazed @ Singapore

“I want to make singapore bee-friendly” ประโยคคำพูดที่ได้ยินบ่อยครั้งจากเพื่อนใหม่ของเราคนหนึ่งที่มีจุดมุ่งหมายให้ผู้คนเปลี่ยนจากความกลัวเป็นความเข้าใจในผึ้งพื้นเมืองทุกชนิดของประเทศสิงคโปร์

เมื่อวันพุธที่ 13 กรกฎาคม เราได้มีโอกาสได้ไปพบปะ John Chong ณ สวนเล็ก ๆ ที่มาพร้อมกับเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของเขาที่สิงคโปร์ เป็นเพื่อนใหม่ที่เคยพบเจอแต่ในงานสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับผึ้ง และเพิ่งได้เจอกันต่อหน้าเป็นครั้งแรก เมื่อได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยน เราพบว่าประเทศที่มีความสมบูรณ์ทางเศรษฐกิจและสาธารณูปโภคอย่างสิงคโปร์ก็ยังมีความเข้าใจในเรื่องประโยชน์ของผึ้งต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าที่เราคาดไว้ และมีการใช้ยาฆ่าแมลงในการกำจัดผึ้งที่ทำรังตามอาคารที่อยู่อาศัยอยู่เรื่อย ๆ โดยเฉพาะผึ้งโพรงและชันโรง ซึ่งเป็นผึ้งพื้นถิ่นของเขาเช่นเดียวกับของไทยเรา เป้าหมายของ John จึงเป็นการให้ความรู้ทั้งในส่วนของประชาชนทั่วไป บริษัทเอกชน ไปจนถึงบริษัทกำจัดแมลงต่าง ๆ และประสบความสำเร็จในการทำให้บริษัทรับกำจัดแมลงบางบริษัทเปลี่ยนจากการใช้ยาฆ่าแมลงเป็นการย้ายรังผึ้ง (relocated) ไปอยู่ในที่เหมาะสมนอกพื้นที่พักอาศัยของมนุษย์

เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ของชายวัยเกษียณ อดีตครูใหญ่ของโรงเรียนในสิงคโปร์ จึงเป็นการให้ทุกคนได้รับรู้ความสำคัญของผึ้งพื้นเมืองในการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพและเพิ่มความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศที่มีพื้นที่เพาะปลูกอันน้อยนิดอย่างสิงคโปร์

ทั้งหมดนี้เป็นความตั้งใจที่เรายกย่อง ความตั้งใจที่เป็นมากกว่าการทำธุรกิจเพื่อแสวงหากำไรเพียงอย่างเดียว เป็นการทำธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่า Bee Amazed Garden. เราจึงอยากขอแบ่งปันเรื่องราวแรงบันดาลใจและความประทับใจให้ผู้อ่านทุกท่านได้รับรู้

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ