บริการของเรา
SOMDUL EXPERIENCE

สมดุล | Somdul

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในรูปแบบวนเกษตร อัมพวา สมุทรสงคราม

“Somdul Agroforestry Home” บ้านหลังนี้มีความฝันที่จะบาลานซ์ไลฟ์สไตล์ ชีวิตคนเมืองกับธรรมชาติให้อยู่ตรงกลาง ผ่านการทำเกษตรกรรมเชิง “วนเกษตร” แบบเกษตรอินทรีย์ “ปลูกในสิ่งที่กิน” “กินในสิ่งที่ปลูก” ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบการบริการ อาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปในโซนคาเฟ่

การเรียนรู้ผ่านการศึกษาภาคปฏิบัติในกิจกรรมWorkshop ต่างๆ
และถ่ายทอดวิถีชีวิตองค์ความรู้ของศาสตร์วนเกษตร เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ที่เราเรียกมันว่า

“ความสุขอย่างยั่งยืน”

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย

พื้นที่ศึกษาดูงาน

ธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ร้านอาหาร & คาเฟ่

เมนูจากวัตถุดิบอินทรีย์

ติดต่อเรา