คณะศึกษาดูงานเรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการจัดการธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมดูงานสิ่งแวดล้อม Somdul Journey สมดุล อัมพวา

ภาพบรรยากาศศึกษาดูงานแบบร่มรื่นสบายๆ สไตล์สมดุล กับกลุ่มนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปี 4 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

เรียนรู้วิธีการจัดการขยะด้วยกันในงาน อัมพวาน่ารักษ์ ณ บริเวณศาลาคู่ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์

มาเริ่มเรียนรู้วิธีการจัดการขยะด้วยกันในงาน “อัมพวาน่ารักษ์” รักษ์ครั้งแรกมันแยกกันยาก แต่ถ้ารักษ์ (อัมพวา) มากๆ ต้องช่วยกันแยกนะ

มินิทริปเส้นทางอาหารปลอดภัย From Farm to Table ณ สมดุล อาโกฟอเรสทรี่ โฮม

รับจัดสัมมนา ดูงาน ด้านสิ่งแวดล้อม อัมพวา สมุทรสงคราม

ผึ้งจิ๋วนำทางในการศึกษาธรรมชาติ หาแหล่งอาหารภายในสวนวนเกษตร ที่มาของอาหารปลอดภัย และความเชื่อมโยงของระบบนิเวศต่อแหล่งอาหาร ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อความยั่งยืนทางอาหารและสิ่งแวดล้อม

ท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ กับ TOCA x Somdul

ท่องเที่ยววิถีอินทรีย์  “Organic Tourism” ร่วมกับ ”สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย – TOCA” และ “สวนมะม่วงหาวมะนาวโห่ สิริสมปอง ฟาร์มแอนด์ คาเฟ่” เพื่อชูวิถีการดำเนินชีวิตแบบอินทรีย์ ที่ดีต่อสุขภาพทุกท่านอยู่แล้ว ยังดีต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างการอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศอย่างยั่งยืน