สมดุล คืออะไร?

ตอบคำถามว่า “สมดุล” คืออะไรสำหรับเรา และร่วมกันนิยามพื้นที่แห่งนี้ว่าสำหรับคุณแล้ว “สมดุล” คืออะไร

สบู่ ที่มุ่งเน้นเรื่องการปรับสมดุล ไม่ใช่การฆ่าเชื้อ

“สบู่” ที่ผสมสารสกัดชันโรง (propolis) ช่วยปรับสมดุลให้ผิวดี ลดการอักเสบของผิวกำจัดแบคทีเรียที่ส่งผลเสียต่อผิวและสร้างสภาพแวดล้อมให้แบคทีเรียที่มีประโยชน์ได้เจริญเติบโต

Single use’s choices

เหตุผลที่เราเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ใหม่ของสมดุลในรูปแบบกระป๋องอลูมิเนียม ในการบรรจุเครื่องดื่มเย็นที่ทำเสร็จสดใหม่และนำเข้าเครื่องปิดฝาพร้อมเสิร์ฟให้ลูกค้าที่มิได้นั่งกินที่ร้าน แทนแก้วพลาสติกย่อยสลายได้PLA

Somdul Affogato Blend

Somdul Affogato Blend

Somdul Affogato Blend การรวมตัวของกาแฟจากเกษตรกรจากบ้านโฮ่ง ดอยป่าเเป๋ จังหวัดลำพูนและ บ้านแม่ลิดปางช้าง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

Somdul House Blend

somdul house blend

Somdul House Blend เป็นการเบลนด์รวมกันของกาแฟที่มาจากแหล่งปลูกที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่และ ดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

Somdul Bird List รายชื่อนกที่สำรวจพบ สมดุล อาโกฟอเรสทรี่ โฮม

นกโพระดกธรรมดา

สมดุล อาโกฟอเรสทรี่ โฮม อัมพวา พื้นที่สวนวนเกษตร ริมแม่น้ำแม่กลอง อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพรรณไม้หลากหลายครอบคลุมพื้นที่กว่า 15 ไร่ เป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตที่พึงพาอาศัยกันอยู่ในระบบนิเวศตามธรรมชาติ อีกทั้งสมดุลยังเป็นบ้านของนกนานาชนิด

Are we right for you? มาดูกันว่าเรามอง, คิด อะไรกันอยู่😊

เรามักจะมีความสุขเสมอเมื่อพบผู้คนหลากหลายที่มาเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ หรือตั้งใจมาสัมผัสความเป็นสมดุลของเรา โดยที่มีความเข้าใจในเจตนารมณ์ของเราเป็นอย่างมาก เราจึงอยากขอมอบContentนี้เพื่อให้ใครที่เคยมาได้เข้าใจเรายิ่งขึ้น ให้คนที่ยังไม่เคยมาเยี่ยมชมได้เข้าใจ และให้ผู้ที่อยากทำความรู้จักเป็นเพื่อนเราในอนาคตได้มีโอกาสเลือกว่า “เรา” นั้น “เหมาะ” กับความต้องการของคุณหรือไม่ และด้านใดบ้าง

ถึงอะไรจะแย่ แต่กาแฟยังดีอยู่

มากกว่าการได้พักผ่อนหย่อนใจใต้ร่มไม้ใหญ่ ชิดใกล้ “แม่น้ำแม่กลอง” คือการที่เรามีมาตรการป้องกัน และรับมือกับ “Covid-19” อย่างเคร่งครัด