Somdul Affogato Blend

Somdul Affogato Blend

Somdul Affogato Blend การรวมตัวของกาแฟจากเกษตรกรจากบ้านโฮ่ง ดอยป่าเเป๋ จังหวัดลำพูนและ บ้านแม่ลิดปางช้าง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

Somdul House Blend

somdul house blend

Somdul House Blend เป็นการเบลนด์รวมกันของกาแฟที่มาจากแหล่งปลูกที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่และ ดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

Somdul Bird List รายชื่อนกที่สำรวจพบ สมดุล อาโกฟอเรสทรี่ โฮม

นกโพระดกธรรมดา

สมดุล อาโกฟอเรสทรี่ โฮม อัมพวา พื้นที่สวนวนเกษตร ริมแม่น้ำแม่กลอง อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพรรณไม้หลากหลายครอบคลุมพื้นที่กว่า 15 ไร่ เป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตที่พึงพาอาศัยกันอยู่ในระบบนิเวศตามธรรมชาติ อีกทั้งสมดุลยังเป็นบ้านของนกนานาชนิด

Are we right for you? มาดูกันว่าเรามอง, คิด อะไรกันอยู่😊

เรามักจะมีความสุขเสมอเมื่อพบผู้คนหลากหลายที่มาเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ หรือตั้งใจมาสัมผัสความเป็นสมดุลของเรา โดยที่มีความเข้าใจในเจตนารมณ์ของเราเป็นอย่างมาก เราจึงอยากขอมอบContentนี้เพื่อให้ใครที่เคยมาได้เข้าใจเรายิ่งขึ้น ให้คนที่ยังไม่เคยมาเยี่ยมชมได้เข้าใจ และให้ผู้ที่อยากทำความรู้จักเป็นเพื่อนเราในอนาคตได้มีโอกาสเลือกว่า “เรา” นั้น “เหมาะ” กับความต้องการของคุณหรือไม่ และด้านใดบ้าง

ถึงอะไรจะแย่ แต่กาแฟยังดีอยู่

มากกว่าการได้พักผ่อนหย่อนใจใต้ร่มไม้ใหญ่ ชิดใกล้ “แม่น้ำแม่กลอง” คือการที่เรามีมาตรการป้องกัน และรับมือกับ “Covid-19” อย่างเคร่งครัด

สมดุลกับวนเกษตร

สมดุล” มีหัวใจสำคัญ 3 สิ่งด้วยกัน นั่นก็คือ ธรรมชาติ สุขภาพ และการพึ่งพาตัวเอง ใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติให้มากที่สุด

Somdul Story V.2

ในพื้นที่ป่ากว่า 10 ไร่ ไม่ไกลจากตลาดน้ำอัมพวา

บริการ อาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปในโซนคาเฟ่, การเรียนรู้ผ่านการศึกษาภาคปฏิบัติในกิจกรรมWorkshop ต่างๆ

Somdul Café Story

somdul affogato

เราไม่กล้าการันตีกับใครหรอก ว่าวิถีที่เราทำคือความ “สมดุล” จริงๆ ไหม แต่เรายังยืนยันคำเดิมนะว่า “เราอยากเล่าความ “Somdul” ของเรา” ให้ทุกคนฟัง