Somdul - Agroforestry Home
  • ช้อปคุ้มกว่าเดิมที่

Somdul Re-Arranges

หากชีวิตคือท่วงทำนองเช่นเดียวกับบทเพลงที่มีจังหวะเฉพาะตัวของแต่ละคน การเรียบเรียงใหม่ (re-arrange) คือการเติมสีสันใหม่ๆให้กับชีวิตเดิมๆ ให้มีความสนุกและแปลกใหม่ขึ้น เฉกเช่นกับทางเราที่ใช้วิธีนี้ในเมนูเครื่องดื่มน้ำมะพร้าวโดยการที่เราใช้มะพร้าวน้ำหอมออแกนิคที่เราปลูกเองผสมกับสิ่งต่างๆให้แต่ละเมนูมีแบบฉบับของตัวเอง ที่ทำให้สดชื่นและมีชีวิตชีวาสอดคล้องไปกับท่วงทำนองสนุกสนานของชีวิต