คาเฟ่

สมดุล | Somdul Agroforestry Home

ร้านอาหาร คาเฟ่

#ปลูกในสิ่งที่กิน #กินในสิ่งที่ปลูก

เกษตรกรรมเชิง “วนเกษตร” แบบเกษตรอินทรีย์ ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบการบริการ อาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปในโซนคาเฟ่