สมดุล คืออะไร?

ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่เปิดโครงการมานี้ เราได้มีการสื่อสารออกไปมากมายทั้งในเรื่องที่เราทำ เป้าหมายขององค์กร และความตั้งใจของเราต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

ก่อนหน้านี้เวลาพูดถึงสมดุลทั้งในพื้นที่องค์กรเองและกับสื่อต่างๆ มักจะนำมาด้วยเรื่องราวของสิ่งที่เราทำในพื่นที่โครงการ(วนเกษตร) และสอดแทรกเป้าหมายขององค์กรตามหลังไป ทำให้ในตอนนั้นหลายๆ คนอาจจะมองว่าเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร หรือศูนย์การเรียนรู้เชิงวนเกษตร และจากความเข้าใจที่ว่านี้อาจทำให้หลายๆ คนเข้าใจว่า สมดุลคือองค์กรที่ทำการเกษตรในรูปแบบที่มีความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมอย่างสูง ซึ่งก็ไม่ได้ถือว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดซะทีเดียว แต่เมื่อมองลึกลงไปถึงหัวใจขององค์กรจริงๆ เรากลับพบว่ามันไม่ได้ชัดเจนแบบที่เราต้องการทั้งหมด

ถ้ามีคนถามว่าเราเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่หัวใจสีเขียวใช่หรือไม่ เราคงต้องตอบว่าไม่ใช่ ถึงแม้ว่าเราจะมีการทำการเกษตรอยู่ในโครงการ แต่เราก็ไม่อาจพูดได้ว่าเป็นเกษตรกรเต็มตัว เราเพียงสนับสนุนการทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นความตั้งในหลักในวันที่เราเริ่มก่อตั้งโครงการ

เมื่อถึงวันนี้ ภาพของสมดุลเริ่มชัดขึ้นในความเป็นพื้นที่สีเขียวที่แวดล้อมด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ อยู่ติดริมแม่น้ำแม่กลอง มีบรรยากาศที่ชวนให้รู้สึกผ่อนคลาย เป็นเหมือนสวนให้ทุกคนได้มาพักผ่อน เหมือนแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ทุกคนได้เรียนรู้ และยังมีโซนคาเฟ่เป็นพื้นที่ในการสื่อสารแนวคิดยั่งยืนของเราผ่านอาหารและเครื่องดื่ม รวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ต่อยอดขึ้นมาจากแนวคิดเดียวกัน ทั้งหมดนี้อาจพอสรุปได้ว่า พวกเราเป็นนักอนุรักษ์ที่สื่อสารเรื่องสิ่งแวดล้อม ผ่านเรื่องใกล้ตัวอย่างการดำเนินชีวิต การกินการอยู่อย่างเกื้อกูลธรรมชาติ

สุดท้ายนี้ ไม่ว่าความหมายของสมดุลสำหรับเราจะคืออะไรก็ตาม แต่สำหรับเพื่อนๆ ที่เคยแวะเวียนมาเยี่ยมเราอาจมีมุมมองแตกต่างไปก็เป็นได้ เราอยากฟังความคิดเห็นจากทุกคนที่ได้มาเที่ยวที่สมดุลด้วยเช่นกัน ลองนิยามสถานที่แห่งนี้แล้วบอกเราหน่อยว่า “สมดุล” สำหรับคุณคืออะไร?

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ