กิจกรรมศึกษาดูงาน
SOMDUL EXPERIENCE
กิจกรรมศึกษาดูงาน
SOMDUL EXPERIENCE
Previous
Next

สมดุล | Somdul B2B

บริการศึกษาดูงาน สัมมนาด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กร

“โลกใบนี้จะน่าอยู่ขึ้น หากเราดำเนินธุรกิจแล้วดูแลโลกไปพร้อมๆกันด้วย ” ปัจจุบันกระแสตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้น ด้วยการเลือกซื้อสินค้าและบริการจากแบรนด์ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ธุรกิจจึงจำเป็นต้องเร่งปรับกลยุทธ์ด้วยการสร้างกรอบแนวคิดในการดำเนินธุรกิจตลอดจนการสื่อสารใหม่ให้สอดคล้องกับเทรนด์รักษ์โลกที่เกิดขึ้น

สมดุล อาโกฟอเรสทรี่ โฮม อัมพวา พร้อมจะเป็นตัวเชื่อมองค์กรธุรกิจต่างๆกับองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน ผ่านกิจกรรมศึกษาดูงานในพื้นที่ของเรา  

“Sustainability Matters”

Circular Economy

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

Collaboration

สร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร

Innovation

มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรม

Campaign

รณรงค์การคัดแยกขยะ

Clean Energy

พลังงานสะอาด

Communication

สื่อสาร สร้างความตระหนักรู้

Somdul Agroforesty

Sustainable innovation

การเลือกใช้และปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

Somdul Agroforesty

Sustainable Business

กิจกรรมศึกษาดูงานการทำธุรกิจบนพื้นฐานความยั่งยืน

Somdul Agroforesty

Sustainable business profile

ประวัติวิทยากรกิจกรรมศึกษาดูงานการทำธุรกิจบนพื้นฐานความยั่งยืน

Somdul Agroforesty

Brand collaboration

แนวทางการร่วมมือกันระหว่างองค์กรเผื่อผลประโยชน์แบบองค์รวม

Somdul Collaborations

ติดต่อเรา