สมดุล คืออะไร?

ตอบคำถามว่า “สมดุล” คืออะไรสำหรับเรา และร่วมกันนิยามพื้นที่แห่งนี้ว่าสำหรับคุณแล้ว “สมดุล” คืออะไร

Stingless Bee In Coffee Farm Ep.1 : บ้านวัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

“ชันโรงคือหนึ่งดัชนี้ชี้วัดความเป็นอินทรีย์” ในพื้นที่ จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะ หากเรานำชันโรงไปเลี้ยงจริงจังในไร่กาแฟอินทรีย์ Shade-Grown (กาแฟโตในร่มเงาป่าไม้)?