Somdul - Agroforestry Home
  • ช้อปคุ้มกว่าเดิมที่
About

Brand Story

สำหรับหลายๆ คน คำว่า "สมดุล" อาจมีความหมายที่แตกต่างกันไป บางคนอาจ หมายถึงความลงตัวของชีวิตกับการทำงาน รายรับรายจ่าย หรือแม้กระทั่งเรื่องการ ให้เวลากับครอบครัว แต่สำหรับเราแล้ว "สมดุล" เป็นเพียงคำสรุปสั้นๆ ของทุกสิ่ง ทุกอย่างที่เราทำ เป็นความสมดุลระหว่างธรรมชาติกับเมือง ความสมดุลระหว่าง คนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ ความสมดุลระหว่างวิถีชาวบ้านกับวิถีชีวิตคนเมือง ซึ่ง ทั้งหมดนี้เริ่มต้นมาจากแค่การอยากท่างานอนุรักษ์ที่เราร้ในแบบที่สามารถสร้าง รายได้ให้กับตัวเองได้

เริ่มต้นที่อนุรักษ์...จบที่วนเกษตร


เมื่อได้สัมผัสกับงานอนุรักษ์ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทำให้เรามองเห็นปัญหาใหญ นั่นก็คือการที่เราไม่สามารถเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากงานอนรัษ์ส่วนใหญ่ มีแต่การ 
"ให้" หรือพูดง่ายๆ ว่าเป็นงานที่ลงแรงสูง แต่รายได้ค่อนช่างต่ำ เราจึง เริ่มต้นค้นหาทางออกจนมาเจอที่ การทำเกษตรกรรม มีการตั้งคำถาม และศึกษา หาข้อมูลเพิ่มเติมว่าเกษตรกรรมแบบไหนที่จะตอบโจทย์ เราได้ลองผิดลองถูก จน ท้ายที่สุดก็มาเจอคำตอบที่ใช่ที่สุด คือ "วนเกษตร"
 

ธรรมชาติ สุขภาพ พึ่งตนเอง

 

3 สิ่งนี้คือหัวใจสำคัญที่ SOMDUL ยึดมั่นมาตลอด ธรรมชาติหรือการอนุรักษ์ คือ การอยู่รวมกับธรรมชาติ ใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชติ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ต่อมาคือ สุขภาพ สร้างสิ่งที่ตัวเองชอบและตีที่สุดโดยค่ำนึ่งถึงสุขภาพไปพร้อมๆ กัน สุดท้ายคือการพึ่งพาตัวเอง ปลูกในสิ่งที่กิน กินในสิ่งที่ปลูก อยู่กับความพอดี ไม่ เบียดเบียนคนอื่น เรียกว่าทุกองค์ประกอบของ SOMDUL จะต้องเริ่มตันโดยอยู่บน พื้นฐานของสามสิ่งนี้อย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นเราพยายามใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติ พยายามสร้างป่า สร้างผลิตภัณฑ์ที่ทำร้ายธรรมชาติน้อยที่สุด ซึ่งไม่ว่าอะไรก็ ตามที่ขัดกับเป้าหมายนี้ เราจะพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้นให้ได้มากที่สุด ทั้งหมดนี้ ทำให้เราตกผลึกกลายเป็น S0MDUL โดยแบ่งการดูแลออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น ร้านกาแฟ Somdul Agroforestry Cafe โดยเรามุ่งนันวัตถุดิบ ธรรมชาติทั้งจากที่เราปลูกเองและจากเครือข่ายวนเกษตรต่างๆ โดยสิ่งที่เรา คำนึงถึงอยู่เสมอก็คือ กาแฟต้องมีคุณภาพดี เติบโตร่วมกับป่าได้ตามธรรมชาติ และเมนูต่างๆ ก็ต้องดีต่อสุขภาพด้วยเช่นกัน อาทิ การใช้น้ำตาลไม่ขัดสี หรือการ ให้ความหวานจากส่วนผสมตามธรรมชาติ รวมไปถึงไม่ใช้วัตถุดิบในการปรุงอาหาร เครื่องดื่มที่มีกรดไขมันทรานส์ (Trans Fat) ส่วนที่สองจะเป็นในส่วนของ ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่ใช่ในชีวิตประจำวัน ที่เราทำและพัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่ แล้วในพื้นที่วนเกษตรของเรา ไม่ว่าจะเป็นสบู, ยาสระผม, น้ำยาล้างจาน, ยากันยุง ตะไคร้หอม ฯลฯ ที่มั่นใจได้ในความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับส่วนสุดท้ายคือส่วนที่เป็น Forest - พื้นที่ปที่เราเปิดโอกาสให้ผู้คนสามารถเข้ามา ชมและเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับตันไม้และสมุนไพร ได้สัมผัสชวิตส่วนหนึ่งของ เกษตรกร ที่สำมารถแบ่งปั่นความรู้ให้กับผู้ที่มาเยี่ยมเยี่ยนได้เข้าใจถึงความสมดุล ของเรากับ "วนเกษตร"

ความสมดุลของเรากับสิ่งที่เรียกว่า "วนเกษตร"

และเมื่อความพอดีในชีวิตคือการบาลานซ์ระหว่างชีวิตสังคมเมืองกับการทำวน เกษตร เราได้เติมเต็มความฝันที่มีโอกาสได้ทำงานด้านการอนุรักษ์อย่างที่ตั้งใจไว้ โดยเอาวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่มาผนวกเข้ากับรุ่นเก่า เราวิจัยและพัฒนารูปแบบ สินค้าและการบริการ ไปพร้อมๆ กับการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ โดยเบียดเบียน พวกเขาให้น้อยที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ทำให้ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเติบโตอยู่คู่กับเราได้อย่างยั่งยืน หากคุณอ่นถึงพารากราฟสุดทำยนี้ แต่ยังมีคำถามมากมายถึงสิ่งที่เราทำทั้งหมด อยู่ เราอยากจะขอให้คุณได้มีเวลามาเยี่ยมเยียน พบปะพูดคุยกับเรา "Somdul Agroforestry Home" บ้านที่พวกเราให้ "ความรัก" อันเกิดมาจากคำว่า "อนุรักษ์" และพร้อมจะเป็น Hนb ให้กับทุกคนที่สนใจในวิถิที่เราเล่าสู่ให้ทุกคนฟัง

เพราเราอยากเล่าความ "Somdul" ของเรา