เกี่ยวกับเรา

สมดุล | Somdul Agroforestry Home

สมดุล | Somdul

ศูนย์การเรียนรู้ และ Cafe Hub เกษตรกรรมเชิง "วนเกษตร"

“Somdul Agroforestry Home” บ้านหลังนี้มีความฝันที่จะบาลานซ์ไลฟ์สไตล์ ชีวิตคนเมืองกับธรรมชาติให้อยู่ตรงกลาง ผ่านการทำเกษตรกรรมเชิง “วนเกษตร” แบบเกษตรอินทรีย์ “ปลูกในสิ่งที่กิน” “กินในสิ่งที่ปลูก” ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบการบริการ อาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปในโซนคาเฟ่

การเรียนรู้ผ่านการศึกษาภาคปฏิบัติในกิจกรรมWorkshop ต่างๆ
และถ่ายทอดวิถีชีวิตองค์ความรู้ของศาสตร์วนเกษตร เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ที่เราเรียกมันว่า

“ความสุขอย่างยั่งยืน”

ศูนย์การเรียนรู้วนเกษตร

เรียนรู้ผ่านการศึกษาภาคปฏิบัติ

กิจกรรมผ่านฐานการเรียนรู้ต่างๆ Workshop เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ที่เราเรียกมันว่า “ความสุขอย่างยั่งยืน”