SOMDUL
Agroforestry Home
Samut Songkhram
SOMDUL
Agroforestry Home
Samut Songkhram
SOMDUL
Agroforestry Home
Samut Songkhram
Previous
Next

สมดุล | Somdul

แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ อัมพวา สมุทรสงคราม

“Somdul Agroforestry Home” พื้นที่สีเขียวที่แวดล้อมด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ อยู่ติดริมแม่น้ำแม่กลอง มีบรรยากาศที่ชวนให้รู้สึกผ่อนคลาย เป็นเหมือนสวนให้ทุกคนได้มาพักผ่อน เหมือนแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ทุกคนได้เรียนรู้ และยังมีโซนคาเฟ่เป็นพื้นที่ในการสื่อสารแนวคิดยั่งยืนของเราผ่านอาหารและเครื่องดื่ม รวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ต่อยอดขึ้นมาจากแนวคิดเดียวกัน ทั้งหมดนี้อาจพอสรุปได้ว่า พวกเราเป็นนักอนุรักษ์ที่สื่อสารเรื่องสิ่งแวดล้อม ผ่านเรื่องใกล้ตัวอย่างการดำเนินชีวิต การกินการอยู่อย่างเกื้อกูลธรรมชาติ

ECO - Lifestyle - Space

พื้นที่ศึกษาดูงาน

ธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ร้านอาหาร & คาเฟ่

เมนูจากวัตถุดิบอินทรีย์

Somdul Greenery

#ธุรกิจยุคใหม่ #ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พื้นที่ศึกษาเรียนรู้ยกระดับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรของคุณเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน 

Somdul Agroforestry Home

เดินทางไม่ไกลจากตลาดน้ำอัมพวาจ้า วิ่งมาทางอุทยาน ร.๒ ผ่านวัดบางพรม วัดบางพลับ มาอีกประมาณ 500เมตร สังเกตด้านซ้ายมือมีป้ายไม้เล็กๆ ตัวอักษรสีขาว เขียนชื่อโครงการอยู่ ขับเข้ามาสุดซอย มีพวกเราคอยต้อนรับพร้อมกับวิวทิวทัศน์ป่าไม้ใหญ่ ไล่ไปจนถึงสวนมะพร้าว ดื่มด่ำบรรยากาศกันยาวๆ กับพืชพรรณนานาชนิด แถมติดชิดกับแม่น้ำแม่กลองกันด้วยนะ

ติดต่อเรา